GRUNDLÆGGER

CAMILLA SKOVGÅRD

Historien om My Mainboard

Idéen om at skabe et visuelt struktursystem har ligget i baghovedet siden jeg for første gang i 2008 satte mine ben på en specialskole for børn med autismespektrumforstyrrelser.

Der gik meget tid med at printe, klippe og laminere piktogrammer, tid, der kunne være brugt på børnene.

Samtidig opdagede jeg ulemperne ved magnet og velcro og behovet for, at piktogrammerne var lige store og sad lige.

Alle de erfaringer og observationer lå i mange år og blev til sidst til My Mainboard. Projektet kunne jeg ikke slippe, så det måtte bare blive til virkelighed.

Motto: Vi skal gøre det, vi ved der virker, så vi kan komme videre!

Alle My Mainboards produkter er udviklet ud fra mine erfaringer med autismespektrumforstyrrelser og andre diagnoser fra specialskoleregi.

Et arbejde, hvor jeg erfarede, at stort set alle udfordringerne kunne løses med den rette struktur, tydelighed og visuel tilgang.

I de mange års arbejde med diagnosebørn, havde jeg udviklet flere systemer og flittigt tegnet piktogrammer til særlige situationer, og derigennem fundet ud af hvad der virkede, og hvilke piktogrammer der generelt virkede bedst.

Jeg opdagede, at selvom det i specialregi er anerkendt, at visuel skemastruktur har stor effekt, så var det ikke lettilgængelige materialer, og slet ikke i hjemmene, samt at velmenende råd til forældrene om at skabe og kreere lignende struktur for barnet i hjemmet, ikke altid var så enkelt at udføre på grund af manglende overskud.

Jeg kunne ikke slippe tanken om, at vi bør udbrede og gøre det, vi ved virker, så vi kan komme videre, og hjælpe endnu flere. 

Tanken om at skabe et lettilgængeligt og helt færdiglavet visuelt skemaprodukt blev efter flere års arbejde til My Mainboard, som er den nemme og billige visuelle strukturløsning, der guider og hjælper børn og aflaster hele familien.

Camilla Skovgård - Specialpædagog.

Camilla Arbejder På Sæt

Komma

Komma hjælper med guidning og kommunikation i børnehøjde.

Komma har ingen mund og bruger derfor kun det visuelle sprog, som alle heldigvis forstår.

Komma bruger ikke farver, for den tydeligste streg er sort på hvidt.

Med tegninger kan man sagtens kommunikere, og det er det, Komma gør.

Så er der ingen misforståelser mellem voksne og børn, og hverdagen glider meget nemmere.

Komma kan tegne alle de piktogrammer, I har bruge for. Er der et eller flere, I mangler, så skriv på cs@mymainboard.com, så finder vi en løsning.