My Mainboard

Komplet visuel skemaløsning, der skaber overskud i hverdagen. Selvom denne løsning er ”færdiglavet” så er den ekstremt fleksibel.

Brikkerne kan sidde på tværs. Tider kan skrives med sprittusch og fjernes nemt med sprit, hvis tidspunktet skal ændres. Selv hvis man kører med to rækker(morgen- og aftenrutiner) er der plads til tider, piktogrammer og pile i begge rækker. Brikkerne kan sættes med forskellige mellemrum, alt efter behov.

Børnene kan evt. selv tegne den brik, de mangler. F.eks hvis de skal passes af bedsteforældrene eller have en is.
Klistermærkerne kan desuden sættes direkte på f.eks badeværelsesfliserne.

Piktogrammerne er tegnet ud fra de erfaringer, jeg har med, hvad børn kan reagere på – derfor er personerne tegnet uden hår, så de er mere kønsneutrale, uden mund, så børnene ikke identificerer sig med et humør, eller bruger energi på at aflæse det.

Der er bevidst ingen farver på, da dette også kan være distraherende. Ved synsvanskeligheder, kan der bestilles gule brikker.

Sættet består af tavle, brikker, pile, Home Routine piktogramklistermærker, monteringsløsning og Mood Kit.

Dansk Design hele vejen

My Mainboard
Mood kit

Mood kit

Børn med diagnoser, har ofte en forstærket Amygdala, som er hjernens advarselscenter. Derfor ser de ofte farer i ting, som for eksempel forandringer, som jo ikke nødvendigvis er farligt.

Når advarselscentret slår alarm er det, pga. det forhøjede beredskab, svært at afblæse alarmen igen og en lille ting kan fylde meget.

Disse børn kan derfor have brug for hjælp til at få placeret problemet, og til at komme videre uden påvirkning af hændelsen.

Ved at bruge My MainBoard og Mood Kit, kan hændelsen og tidspunkt placeres visuelt på skemaet med den røde Mood brik – mens den gule og grønne Mood brik placeres så barnet husker at komme videre.